เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ นิโคติน ใน บุหรี่ไฟฟ้า

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ นิโคติน ใน บุหรี่ไฟฟ้า

          นักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลายท่านต่างก็รู้จักสาร นิโคติน กันเป็นอย่างดี แต่รู้หรือไม่ในสารนิโคติน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการบุหรี่และ บุหรี่ไฟฟ้า นั้นยังมีหลายๆเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันซะใหม่ เพราะฉะนั้นเราขอถือโอกาสนี้ในการเผยแพร่ความจริงที่ท่านอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับสารนิโคติน สารนิโคติน เป็นสารประกอบอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่มีสี และนิโคติน เป็นสารที่มีลักษณะออกไปทางน้ำมัน แต่สามารถดูดซับและละลายในน้ำได้ เป็นสารที่สามารถระเหยได้เมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง ในด้านของการออกฤทธิ์ นิโคตินจะมีฤทธิ์ให้มีการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และอัตราการหายใจ รวมทั้งเพิ่มปริมาณของน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดด้วย ซึ่งเมื่อรับในปริมาณมาก ๆ ผลกระทบตามมาก็คืออาการติดนิโคติน

นิโคตินไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง

        หลายครั้งที่มีคน สูบบุหรี่ไฟฟ้า vape แล้วคนรอบข้างมักจะถอยออกห่าง เนื่องจากกลัวการเป็นมะเร็งจากควันบุหรี่แต่แท้ที่จริงแล้ว สาเหตุหลักในการก่อตัวเป็นมะเร็งนั้นแท้จริงแล้วมีสาเหตุจากสารตัวอื่น สารตัวนั้นก็คือ สารทาร์ จะพบได้ในบุหรี่มวนเท่านั้น เพราะสารทาร์ เป็นสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่ ซึ่งในทางกลับกันในบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ใช้หลักการเผาไหม้ เพื่อให้เกิดควันแต่ควันที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงกลุ่มไอน้ำที่มีความละเอียดสูง และมีเพียงแค่สารนิโคตินเท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่มวนมาเป็นการสูบบุหรี่ฟ้าจึงเป็นวิธีการหลีกหนีจากสารทาร์แบบไม่ต้องเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด จริงอยู่ที่ว่านิโคตินเป็นสารที่ได้จากการสกัดออกมาแต่ก็ไม่ได้เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายหากได้รับปริมาณที่เหมาะสม แต่แท้จริงแล้วสารนิโคตินเป็นสารที่ได้พืช ซึ่งก็คือในยาสูบนั่นเอง ดังนั้นใครที่กำลังคิดว่านิโคตินเป็นสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน

นิโคตินไม่ใช่สารเคมี

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ นิโคติน ใน บุหรี่ไฟฟ้า

             จริงอยู่ว่านิโคตินเป็นสารที่ได้จากการสกัดออกมาแต่ก็ไม่ได้เป็นสารเคมีที่เป็นอันตราย หากได้รับปริมาณที่เหมาะสม แต่แท้จริงแล้ว สารนิโคตินเป็นสารที่ได้จากพืช ซึ่งก็คือในยาสูบนั่นเอง ดังนั้นใครที่กำลังคิดว่านิโคตินเป็นสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงไม่เป็นความริงแน่นอน เมื่อสูบบุหรี่ ควันของบุหรี่ที่มีนิโคตินจะมีผลต่อสมองภายในช่วงเวลาราว ๆ 10 วินาที ส่วนการสูบยาสูบอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ยาสูบ หรือบุหรี่ไร้ควัน สารนี้จะถูกขับผ่านทางเยื่อผิวหนัง เยื่อเมือกภายในจมูกรวมทั้งปาก ซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปยังปอด และออกฤทธิ์ต่อสมองแล้วก็ระบบประสาท ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเอฟฟิเนฟรีนและสารโดปามีน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความรู้สึกพอใจ หรือมีความสุข ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นผลให้คนที่ได้รับสารนิโคตินอาจมีอาการอย่างความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น หายใจถี่ขึ้นหรือน้ำตาลในเลือดสูงมากขึ้น แต่นิโคตินสามารถมีผลคลายกังวล นำมาซึ่งความผ่อนคลาย หรืออยากนอนได้ด้วย ดังนี้ การออกฤทธิ์ของนิโคตินขึ้นอยู่กับระดับ ความกระตือรือร้นของระบบประสาทกับปริมาณนิโคตินที่ถูกเสพเข้าไปด้วย